HRANIE SPOLOČENSKÝCH HIER

TVORBA VLASTNEJ HRY


TURNAJE

RIEŠENIE HLAVOLAMOV

POŽIČOVŇA HIER


ČO BUDEME ROBIŤ A AKO SA BUDEME HRAŤ?

 • Pomocou spoločenských hier a hlavolamov sa zdokonalíme v rôznych zručnostiach. Zameranie hier na SOFT SKILLS - spolupráca, empatia, komunikácia, sebapoznanie, vedenie, motivácia, kreativita, stratégia, predvídanie, riešenie konfliktov, ale aj na pamäť, postreh, vedomosti, šikovnosť, cudzí jazyk - AJ, príp. NJ, matematiku, logiku, ZÁBAVU...
 • Pred Vianocami si VYTVORÍME VLASTNÚ SPOLOČENSKÚ HRU, ktorú môžu deti darovať svojej rodine pod vianočný stromček.
 • Na konci každého školského polroka budeme mať TURNAJ v najobľúbenejšej hre. 
 • Počas hracej hodiny je zabezpečený v priestore CBGC pitný režim a zdravé OBČERSTVENIE.
 • Požičovňa hier pre členov ZADARMO.

KDE A KEDY SA BUDEME HRAŤ?

 • MIESTO: Bartókova 6, Bratislava - Staré Mesto (cca 500m od ZŠ Mudroňova)
 • spoločne sa s deťmi presunieme zo ZŠ Mudroňova do CBGC
 • pre deti od 6 rokov
 • deti môžu navštevovať krúžok 1 alebo 2 krát týždenne 
  (okrem dní školských prázdnin, sviatkov a riaditeľského voľna)
 • deti si užijú min. 30 (resp. 60) lekcií/rok  
 • max. 6 detí v skupine 

TERMÍNY - šk. rok 2018/2019

PONDELOK
1. skupina 13:45 - 15:45
2. skupina 15:45 - 17:30*
UTOROK
1. skupina 13:45 - 15:45 
2. skupina 15:45 - 17:30*


   Hracia hodina trvá 90 minút. 
   Prvých (1. aj 2. skupina) a posledných (iba 1. sk.) 15 min. je určených na presun zo školy do CBGC a naopak.

   V prípade, že dieťa z 1. skupiny potrebujete vyzdvihnúť po skončení krúžku v CBGC, Vás prosíme, aby ste chodili po dieťa o 15:30. 

   EXTRA

  *Deti z 2. skupiny majú možnosť zostať, v prípade potreby, v CBGC dlhšie (po dohode s nami). 
  Do príchodu rodičov si môžeme napr. urobiť domáce úlohy, pripraviť sa do školy, navečerať sa alebo pokračovať v hraní hier. (CENA DOHODOU)

  V prípade, NEvyužívania služby EXTRA, Vás poprosíme, chodiť po deti o 17:30. 

SOBOTA od 10:00 do 13:00 


Čo naučia spoločenské hry vaše deti?

Spoločenské hry sú výbornou pomôckou, vďaka ktorej učíme deti sociálnej interakcii. 
Majú obrovský význam aj pre rozvoj kreativity a pomáhajú tiež rozširovať slovnú zásobu. Môžu tiež slúžiť ako prevencia pred vznikom porúch čítania a písania u detí.

Deti sa učia pravidlá a prijímať výhry a prehry:

 • Hry majú pre deti v každom veku iný význam. Pre deti v predškolskom a školskom veku ich môžete využiť hlavne na to, ako ich zábavným spôsobom naučiť dodržiavať pravidlá, vyrovnávať sa s prehrou, myslieť kreatívne, rozvíjať sústredenosť, trpezlivosť, sebaovládanie alebo riešiť problémy. Pri spoločenských hrách sa deti učia tiež plánovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. 

Vďaka spoločenským hrám sa deti vyhýbajú samote a viac komunikujú:

 • Spoločenské hry spestrujú život detí aj tým, že sa nachádzajú v skupine kamarátov alebo s rodinnými príslušníkmi. Môžu si rozvíjať sociálne vzťahy, veľa sa smejú, komunikujú, a tak sa formuje súdržnosť rodiny, kamarátskych skupín.

Rozvoj schopností detí:

 • V dnešnej dobe existuje množstvo hier, ktoré okrem zábavy ponúkajú aj vzdelávacie prvky. Niektoré hry rozvíjajú vizuálne vnímanie, pomáhajú zlepšovať koordináciu oko-ruka a podobne. Spoločenské hry si vyžadujú manuálnu zručnosť, v prstoch a v rukách detí prebúdzajú cit.
 • Taktické spoločenské hry rozvíjajú u starších detí aj strategické uvažovanie, podporujú kritické a analytické myslenie. Pomocou týchto hier sa deti učia prijímať primeranú mieru rizika. Učia ich myslieť vo viacerých krokoch dopredu, zvažovať vplyv vonkajších okolností (spoluhráčov i náhody v hre), niekedy ich nútia na základe vzniknutej situácie takticky meniť plány a pohotovo zareagovať. Tieto schopnosti sú veľmi dôležité v reálnom živote.
 • Detské strategické hry pomáhajú rozvíjať krátkodobé aj dlhodobé plánovanie a učiť deti bežným životným situáciám prostredníctvom hrania.
 • Deti, ktoré naozaj rady premýšľajú, určite potešia aj logické hry. Úspech v logickej hre záleží od správneho logického uvažovania. Pri logických hrách je nutné dlhšie premýšľanie, odhadovanie súpera a predvídanie ťahov.

Spoločenské hry podporujú aj čítanie:

 • Pred hraním spoločenskej hry sa deti musia naučiť pravidlá. Môžete im povedať, aby si pravidlá hry najprv prečítali a potom nech sa ich pokúsia vysvetliť. Takto u nich vhodne precvičujete čítanie s porozumením. Pravidlá môžete čítať aj spoločne, napríklad tak, že sa pri čítaní striedate. Pri spoločnom čítaní pravidiel vás deti možno aj prerušia a budú sa pýtať na nejasnosti. Takto si rozvíjajú slovnú zásobu, obhajujú si vlastné názory a vysvetľujú to, čomu rozumejú.
Zdroj: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/4440/co-naucia-stolove-spolocenske-hry-vase-deti


Oblasti zamerania hier v šk. roku 2018/2019

 • Úvodná hodina:
  predstavenie sa detí v skupine pomocou zoznamovacích hier 
 • Hry zamerané na rozvoj kreativity, fantázie a sebapoznania  
 • Hry zamerané na zlepšenie pamäti, postrehu a koncentrácie 
 • Hry zamerané na zlepšenie logiky a stratégie 
 • Hry zamerané na rozvoj spolupráce a empatie 
 • Hry zamerané na získavanie nových vedomostí  
 • Hry zamerané na rozšírenie slovnej zásoby a riešenie konfliktov 
 • Hry zamerané na zlepšenie sa v cudzom jazyku - AJ, príp. NJ 
 • TVORBA VLASTNEJ SPOLOČENSKEJ HRY - darček na Vianoce pre rodinu 
 • Hry zamerané na spoznávanie sveta a histórie 
 • Hry zamerané na šikovnosť 
 • Záverečná hodina:
  vyhodnotenie polroka, turnaj v najobľúbenejšej hre 

ZÁBAVNÉ A KREATÍVNE HRANIE

Riešenie hlavolamov je doplnkovou aktivitou každý mesiac.
Komunikačné zručnosti a motivácia sa u detí rozvíja na všetkých hracích hodinách.

V krátkych prestávkach majú deti možnosť kresliť si, hrať sa s plastelínou a pod. :)


MOTIVÁCIA

 • Každý mesiac je vybraný "hráč mesiaca", ktorý získa 1 vstupenku do kina Nostalgia.
 • Každý týždeň je vybraný "hráč týždňa", ktorý má za úlohu byť vedúcim skupiny = dohliadať na dodržiavanie pravidiel.
 • Deti počas celého školského roka získavajú body, za ktoré si neskôr môžu vybrať svoju odmenu (10 bodov = ODMENA). 
 • Na konci každého polroka je organizovaný turnaj v najobľúbenejšej hre.

NÁHRADNÉ LEKCIE

 • V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť lekcie v mesiaci v ktorom je naplánovaných
  4 (resp. 8) alebo viac lekcií, dieťa NEMÁ nárok na náhradnú lekciu.
  (resp. lekcia je zrušená zo strany organizátora)
 • V prípade, že sa dieťa nemôže zúčastniť lekcie v mesiaci v ktorom je naplánovaných
  3 (resp. 6) alebo menej lekcií, dieťa nárok na náhradnú lekciu.
  (resp. lekcia je zrušená zo strany organizátora)
 • Náhradnú lekciu je možné absolvovať:
   v sobotu medzi 10:00 a 13:00 (90 min.)

Tu sa môžeš prihlásiť :)

Tešíme sa na nových detských členov :)

Creative Board Game Club
SPOLOČENSKÉ HRY A HLAVOLAMY

Bartókova 6, Bratislava, 811 02

Email:

Telefónne číslo: 

 • +421 902 411 957

Pravidelná otváracia doba (počas šk. roku):

PONDELOK: 13:30 - 17:30 (krúžok)
UTOROK: 13:30 - 17:30 (krúžok)
SOBOTA: 10:00 - 13:00 (víkendová herňa)